Polityka Jakościowo - Środowiskowa

 

Polityka Jakościowo - Środowiskowa

Priorytetowym celem CNC PRODUCT Bartosz Wójcik z siedzibą w Tarnowie jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości z zakresu produkcji stalowych komponentów do bram oraz usług z zakresu obróbki stali, żeliwa , metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych na maszynach CNC przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego polegającej na zapobieganiu, ograniczaniu do minimum lub eliminowaniu zanieczyszczeń i/lub niekorzystnych wpływów realizowanej działalności na środowisko.

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Właściciela, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,

 • produkcję wyrobów i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,

 • indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,

 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,

 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,

 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,

 • doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszej firmie,

 • ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,

 • stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,

 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności, poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwiania,

 • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,

 • zapewnienie by realizacja działalności prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001:2009 i PN – EN ISO 14001:2005.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakościowo-Środowiskową firmy wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.

Oferta

 • Obróbka skrawaniem CNC
 • Toczenie CNC
 • Frezowanie CNC
 • Obróbka skrawaniem konwencjonalna
 • Spawanie MIG / MAG
 • Walcowanie gwintów

Specjalizujemy się w produkcji seryjnej detali małogabarytowych.

Kontakt

CNC PRODUCT Bartosz Wójcik
ul. Wilhelma Beckera 10, 33-100 Tarnów
NIP 8731063640

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres e-mail w formie plików PDF lub CAD (.dwg / .dxf).

Social Media

Dotacje

eu 1